Click here for information about our 2017 Poland Tour!
Tri-City Polish Heritage Society   

Towarzystwo Dziedzictwa Polskiego


1503 Kosciuszko Ave,

Bay City, Michigan 48708

Tel. 1 (989) 893-6421, ext 108